health news

โรคเบาหวาน

“โรคเบาหวาน” เป็นภาวะร่างกายมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกติ เกิดจากการขาดฮอร์โมนอินซูลิน หรือประสิทธิภาพของอินซูลินลดลง เกิดจากภาวะดื้อต่ออินซูลิน ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้น โรคเบาหวานมีสาเหตุจากกรรมพันธุ์ ถ้ามีพ่อแม่ พี่น้อง (ญาติสายตรง) เป็นโรคเบาหวาน จะมีโอกาสหรือมีความเสี่ยงในการเกิดโรคเบาหวานได้มากกว่าคนไม่มีประวัติโรคเบาหวานในครอบครัว