travel news

ผาสามเงา

จุดเด่นของผาสามเงาแห่งนี้คือการเป็นขุนเขาใหญ่ที่บริเวณเชิงเขาริมหน้าผานั้น จะมีการเจาะเป็นช่องลึกเข้าไปในตัวภูเขาเรียงต่อกัน 3 ช่อง อันเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปิดทองไว้ช่องละองค์ ที่สามารถมองเห็นได้แต่ไกลจากอำเภอสามเงา จนชาวบ้านพากันเรียกติดปากว่าผาสามเงา โดยคุณสามารถเดินขึ้นบันไดไม้เพื่อไปนมัสการพระพุทธรูปเหล่านี้ได้