travel news

หันมาท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง

ในหลายกรณีชาวไอซ์แลนด์ได้ทำให้เป็นไปไม่ได้ พวกเขาหันมาจากการล่มสลายทางเศรษฐกิจที่น่าทึ่งของปีพ. ศ. 2551 และการปะทุของภูเขาไฟที่ไม่อาจกล่าวได้ในปีพ. ศ. 2553 ได้กลายเป็นโอกาสในการประชาสัมพันธ์ที่ทำให้ไอซ์แลนด์เป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่ร้อนที่สุดในโลกดึงดูดผู้เข้าชมนับล้านคนและหันมาท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งในขณะนี้

travel news

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชัยนาทมุนี

ไม่เพียงแต่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชัยนาทมุนี ในสังกัดสำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรมจะเป็นหน่วยงานที่รวบรวมเก็บรักษา อนุรักษ์ และจัดแสดงโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ที่เป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติแล้วเท่านั้น ยังถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดชัยนาท ซึ่งเหมาะสำหรับผู้สนใจเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และหลงใหลในชิ้นงานเก่าที่หาชมได้ยากยิ่ง

travel news

ผาสามเงา

จุดเด่นของผาสามเงาแห่งนี้คือการเป็นขุนเขาใหญ่ที่บริเวณเชิงเขาริมหน้าผานั้น จะมีการเจาะเป็นช่องลึกเข้าไปในตัวภูเขาเรียงต่อกัน 3 ช่อง อันเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปิดทองไว้ช่องละองค์ ที่สามารถมองเห็นได้แต่ไกลจากอำเภอสามเงา จนชาวบ้านพากันเรียกติดปากว่าผาสามเงา โดยคุณสามารถเดินขึ้นบันไดไม้เพื่อไปนมัสการพระพุทธรูปเหล่านี้ได้