health news

สารอาหารที่ช่วยคลายเครียด

เมื่อมีความเครียดร่างกายจะมีการนำสารอาหารหลายชนิดไปใช้ในการสร้างฮอร์โมน เพื่อช่วยในการตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆ และยังมีการขับสารอาหารบางชนิดออกทางปัสสาวะมากขึ้นด้วย ร่างกายจึงมีความต้องการสารอาหารบางชนิดเพิ่มขึ้น แต่หากเรามีความเครียดสะสมเป็นเวลานาน ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายก็จะอ่อนแอ และเจ็บป่วยง่าย ดังนั้นถ้าเรารู้ว่าร่างกายต้องการสารอาหารอะไรบ้างในช่วงที่มีความเครียดก็คงจะดีไม่น้อย

health news

โรคเบาหวาน

“โรคเบาหวาน” เป็นภาวะร่างกายมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกติ เกิดจากการขาดฮอร์โมนอินซูลิน หรือประสิทธิภาพของอินซูลินลดลง เกิดจากภาวะดื้อต่ออินซูลิน ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้น โรคเบาหวานมีสาเหตุจากกรรมพันธุ์ ถ้ามีพ่อแม่ พี่น้อง (ญาติสายตรง) เป็นโรคเบาหวาน จะมีโอกาสหรือมีความเสี่ยงในการเกิดโรคเบาหวานได้มากกว่าคนไม่มีประวัติโรคเบาหวานในครอบครัว