news

แกนนำพรรคเพื่อไทย มายืนยันความเป็นสมาชิกจำนวนมาก

ช่วงนี้มีความเคลื่อนไหวการเมืองต่อเนื่อง เพราะสมาชิกพรรคการเมืองเก่า ทยอยยืนยันความเป็นสมาชิก โดยเฉพาะพรรคการเมืองใหญ่ๆ

news

ฉนวนกันเสียง การดูดซับเสียง/ควบคุมเสียง

ฉนวนกันเสียง การดูดซับเสียง/ควบคุมเสียง การควบคุมเสียงสำหรับอาคาร เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการออกแบบเพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการใช้งาน ของแต่ละพื้นที่ใช้สอยในอาคาร โดยเสียงที่มีผลกระทบต่ออาคารจะแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือเสียงจากภายนอกอาคาร (External Noises) และเสียงจากภายในอาคา(Internal Noises)การป้องกันเสียงจากภายนอก สามารถที่จะป้องกันเสียงได้ด้วยวิธีต่างๆ ดังนี้