news

“คุณหญิงสุดารัตน์” ขออย่ามโนว่าอยากเป็น หน.เพื่อไทย

“คุณหญิงสุดารัตน์” มาแสดงเจตนารมณ์เป็นสมาชิกเพื่อไทย รอ คสช.ปลดล็อค ถึงสมัครสมาชิกได้ ย้ำ ไม่เคยพูดว่าอยากเป็น หน.เพื่อไทย ขออย่ามโน

news

ชาติไทยพัฒนาเปิดให้สมาชิกพรรคยืนยันตัวตน

บรรยากาศที่พรรคชาติไทยพัฒนา วันที่ 3 ของการเปิดให้สมาชิกพรรคเข้ายืนยันการเป็นสมาชิก เป็นไปด้วยความคึกคัก “ธีระ” ระบุหลัง คสช.ปลดล็อก เตรียมตั้งสาขาพรรคและหาสมาชิกให้ครบ 500 คนในพื้นที่ต่าง ๆ เป้าหมายทำตามกฎหมายกำหนด ให้ครบ 4 ภาค ภาคละ 4 แห่ง “วราวุธ-นิกร” ย้ำนายกรัฐมนตรี ต้องมาจากพรรค

news

แกนนำพรรคเพื่อไทย มายืนยันความเป็นสมาชิกจำนวนมาก

ช่วงนี้มีความเคลื่อนไหวการเมืองต่อเนื่อง เพราะสมาชิกพรรคการเมืองเก่า ทยอยยืนยันความเป็นสมาชิก โดยเฉพาะพรรคการเมืองใหญ่ๆ

news

ฉนวนกันเสียง การดูดซับเสียง/ควบคุมเสียง

ฉนวนกันเสียง การดูดซับเสียง/ควบคุมเสียง การควบคุมเสียงสำหรับอาคาร เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการออกแบบเพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการใช้งาน ของแต่ละพื้นที่ใช้สอยในอาคาร โดยเสียงที่มีผลกระทบต่ออาคารจะแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือเสียงจากภายนอกอาคาร (External Noises) และเสียงจากภายในอาคา(Internal Noises)การป้องกันเสียงจากภายนอก สามารถที่จะป้องกันเสียงได้ด้วยวิธีต่างๆ ดังนี้