news

ระวังสารเคมีในผลิตภัณฑ์กาวติดเล็บปลอม

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตรวจวิเคราะห์กาวติดเล็บปลอม พบสารเคมี เอธิล ทู ไซยาโนอะคริเลต หรือซูเปอร์กลู เป็นส่วนประกอบหลักที่อาจก่อให้เกิดอาการแพ้ต่อผู้ใช้ แนะผู้ให้บริการและผู้รับบริการขณะต่อเล็บให้ใช้ผ้าปิดจมูก เพื่อป้องกันไอระเหยที่อาจก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อทางเดินหายใจ

news

เคล็ดลับการดูแลรักษาเล็บ

ทางการแพทย์นั้นเล็บอาจเปรียบเหมือนหน้าต่างที่บอกถึงความผิดปกติของอวัยวะภายใน เล็บเป็นส่วนหนึ่งของผิวหนังซึ่งมีส่วนเสริมบุคลิกของผู้เป็นเจ้าของ ก่อนคุยกันถึงเคล็ดลับการดูแลรักษาเล็บ มาพูดถึงเรื่องของเล็บกันก่อน

news

ฉนวนกันเสียงดัง ป้องกันเสียงดัง ลดเสียงสะท้อน

ฉนวนกันเสียงดัง ป้องกันเสียงดัง ลดเสียงสะท้อน คือ วัสดุที่เป็นตัวต้านทานหรือคั่นกลางระหว่างวัตถุร้อนหรือเย็นกับอุณหภูมิผิวด้านนอก หรือคั่นกลางระหว่างคลื่นเสียงก้บชั้นบรรยากาศ ฉนวนหรือ insulation เป็นคำที่กว้างมาก แต่สามารถสรุปได้สั้นๆว่าฉนวนคือตัวต้านทาน

news

เชียงใหม่ ศูนย์กลางการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศยาน

จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์กลางการลำเลียงผู้ป่วยวิกฤตทางอากาศยานของเขตบริการสุขภาพที่ กระทรวงสาธารณสุข ให้จังหวัดเชียงใหม่พัฒนางานบริการการแพทย์ฉุกเฉินครอบคลุมกว่าร้อยละ 80 ของพื้นที่ ด้วยความร่วมมือขององค์กรปกครองท้องถิ่น ช่วยผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉินเฉลี่ย 3,500 รายต่อเดือน และเป็นศูนย์บริการลำเลียงผู้ป่วยวิกฤตทางอากาศยานเขตบริการสุขภาพที่ 1

news

ระวัง6โรคผิวหนังที่มาพร้อมกับหน้าร้อน

อธิบดีกรมการแพทย์ชี้โรคผิวหนังที่มากับอากาศร้อน แนะเลี่ยงการอยู่บริเวณที่มีแสงแดดเป็นเวลานาน ควรกางร่มและใส่แว่นกันแดด ใช้ผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดด ถ้าอยู่ในที่ร่มไม่ควรใส่เสื้อผ้าหนาและรัดเกินไป

news

ฉนวนกันความร้อน แบบถอดได้

ฉนวนกันความร้อน แบบถอดได้ ฉนวนที่นำมาใช้งานในหน้าที่หลายหน้าที่ด้วยกัน ฉนวนในการออกแบบฉนวน สิ่งแรกที่ต้องตั้งเกณฑ์คือใช้ทำหน้าที่อะไรเป็นพิเศษ นอกเหนือจากหน้าที่หลักที่ใช้ในการลดทอนการไหลของความร้อน