travel news

ผสมผสานสไตล์สถาปัตยกรรมอังกฤษพัลลาและโรมัน

แม้ว่า Cliveden House จะอยู่ห่างจากลอนดอนเพียงหนึ่งชั่วโมงก็ตาม Cliveden House ก็รู้สึกเหมือนอยู่ห่างจากโลกไปด้วยซึ่งล้อมรอบด้วยป่าไม้หนาทึบและชนบทที่กลิ้งตัว สร้างขึ้นในช่วงทศวรรษที่ 1850 โดยผสมผสานสไตล์สถาปัตยกรรมอังกฤษพัลลาและโรมัน Cinquecento ทำให้ดูและรู้สึกเหมือนบ้านส่วนตัวที่ยิ่งใหญ่กว่าโรงแรม มีห้องพักและห้องสวีททั้งหมด 38 ห้อง

ซึ่งแต่ละหลังได้รับการตั้งชื่อตามรูปจากอดีตของบ้าน Henry James, Lady Astor, The Prince of Wales และตกแต่งให้เข้ากัน ด้านนอกมีเขาวงกตที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สระน้ำอุ่นภายในสวนที่มีกำแพงล้อมรอบและสวนที่ตกแต่งอย่างสวยงามในสมัยศตวรรษที่ 17